Currently browsing

Page 3

Årsmøtet 2021

Møtet ble gjennomført denne gang på Teams. 14 stykker deltok. Referat fra møtet finner dere her. Etter årsmøtet hadde vi et enkelt …

Mitt beste bilde 2020

Dette var en konkurranse foreslått av medlemmene. Man ønsket å teste om en liten pengepremie ville kunne stimulere til større engasjement. Det …