Referat årsmøte 2017

6. februar 2017,  Kl. 18.30 Herøyahuset, Porsgrunn

Leder Mona Iversen åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte velkommen.

  • Knut Stålhane ble valgt til dirigent, Olav Wærstad valgt som referent.
  • Jan Enger og Svein Stavland ble valgt til å signere protokollen fra årsmøtet.
  • Saksliste ble opplest og ble vedtatt uten kommentarer.
  • Leder leste opp årsberetning for 2016, denne ble godtatt uten kommentarer
  • Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2016, dette ble godtatt ved at en person gjorde en revisjon. Edgar Larsen ble valgt til å gå igjennom dette med kasserer og signere.
  •  Budsjett for 2017 ble presentert og godkjent med kommenterer om å vurdere inntekter opp mot utgifter i løpet av året for å opprettholde litt mer penger på konto for uforutsette utgifter.
  • Innkomne forslag: Styret foreslo en vedtektsendring i § 6 slik at endring i kontigent kan gjelde for innenværende år etter årsmøtet.

Ny ordlyd §6: Kontigenten fastsettes av årsmøtet. Betalingsinformasjon sendes ut umiddelbart etter årsmøtet med betalingsfrist 20 dager. Fortløpende for nye medlemmer.

Forslaget ble vedtatt med 16 mot 4 stemmer.

Endring av § 8 falt når forslag til endring av paragraf 6 ble vedtatt.

Valg:

Leder:                          Mona Therese Iversen            1 år (ny)

Styremedlem 1:          Jan Erik Taylor Busæt             For 1 år (ny)

Styremedlem 2:          Terje Lauritsen                        Ikke på valg

Styremedlem 3:          Jan Helge Bokn                       2 år (ny)

Styremedlem 4:          Jens Erik Tyholt                       2 år (ny)

Varamedlem  1:          John-Andre Moldestad           1år (ny)

Varamedlem  2:          Hege Benedicte Fossum         1 år (ny)

Valgkomite  :

Terje Kofstadmoen                                                         1 år (ny)

Knut Stålhane                                                                   Gjenvalg

Mona Terese Iversen takket for fornyet tillit. Hun takket styremedlemmer som gikk ut av styret med blomster.

Etter årsmøtet ble det fortatt avstemming for årets bilde samt årets fotograf. Vinner av årets bilde ble Knut Stålhane og årets fotograf Roger Larsson. Statuetter ble delt ut.

 

 

 

________________                                                    _______________

Svein Stavland                                                             Jan Enger