Referat årsmøte 2018

26 februar 2018, kl. 18.30 Herøyahuset, Porsgrunn

Leder Mona Iversen åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte velkommen.

 • Knut Stålhane ble valgt til dirigent
 • Jan Erik Taylor valgt som referent.
 • Tina Aileen Johansen og Jan Helge Bokn  ble valgt til å signere protokollen fra årsmøtet.

Saksliste ble opplest og ble vedtatt uten kommentarer.

Leder leste opp årsberetning for 2017, denne ble godkjent uten kommentarer

Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2017 og dette ble godkjent med følgende spørsmål og kommentarer.

Spørsmål om regnskap:
 1. Hvorfor Lightroom ble betalt for?

Ble begrunnet med kjekt for klubben å ha en lisens for workshop, visning av bilder og generelt siden mange bruker det i klubben. Fortsetter med lisens, men åpen for at det kan diskuteres senere.

 1. Nødvendig med forsikring på utstyr?

Forsikring for dyrt for verdi på utstyret og bedre å ikke ha forsikring.

Forslag for å bedre regnskapet:

 1. Bytte bank for bedre gebyrsatser
 2. De som vippser, vippser ekstra 5 kroner for p dekke for gebyret.

Kasserer kommenterer at klubben er glad for alle pengene som kommer inn til klubben.

Edgar Larsen ble valgt til å gå igjennom regnskapet med kasserer og signere.

Budsjett for 2017 ble presentert og ble godkjent.

Innkommende forslag om endring av kontingent fra 250 kr til 350 kr.

Regler fra i fjor endret slik at det ikke var behov for ⅔ flertall, men bare et flertall generelt.

Endringen ble stemt over med håndsopprekning og ble godkjent. Gjelder fra 2018 kontingent.

Valg av nytt styret:

 • Leder:                        Mona Therese Iversen.            For 1 år
 • Styremedlem 1:       Tina Aileen Johansen.               For 2 år (ny)
 • Styremedlem 2:       Terje Lauritsen.                          For 2 år (ny)
 • Styremedlem 3:       Edgar Larsen                              For 1 år (ny)
 • Styremedlem 4:       Jens Erik Thyholdt                     ikke på valg
 • Varamedlem  1:       Jan Helge Bokn                          ikke på valg
 • Varamedlem  2:       Jan Enger,                                   For 2 år (ny)

Valgkomite  :

 • Terje Kofstadmoen                                                      For 1 år (ny)
 • Knut Stålhane                                                               ikke på valg.

Mona takker avtroppende styremedlemmer ( Jan Erik) med blomster.

Etter årsmøtet ble det foretatt avstemming for årets bilde samt årets fotograf.

 • Vinner av årets bilde ble Jens Erik Tyholdt.
 • Årets fotograf ble Knut Stålhane.

Statuett ble delt ut til Knut,  Jens var dessverre hjemme syk. Men fikk videomelding om at han hadde vunnet.

 

 

_________________                                                  _____________________________________________

Tina Aileen Johansen                                                                                                            Jan Helge Bokn