Referat årsmøte 2020

Sted: Asbjørn Kloster bygget, Bjørntvedtgata 17, Porsgrunn

Tid: Tirsdag 28.01.2020, kl18.30

1. Møtet settes

Styremedlem Jens Erik Thyholdt åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte velkommen.Tidligere leder Terje Lauritsen var forhindret til å stille.

2. Sakslisten gjennomgås og til godkjenning

Vedtak: Godkjent

3. Møteleder og referent velges

Valgt: Knut Stålhane møteleder, Jens Erik Thyholdt referent.

4. Valg av 2 personer til signering av protokoll

Valgt: Dag Frode Heiland og Oddbjørn Kåsine

5. Valg av en person til å godkjenne regnskapet

Valgt: Edgar Larsen

6. Årsberetning

Årsberetning ble lest opp av Jens Erik Thyholdt. Vedtak: Godkjent.

7. Regnskap og budsjett ble gjennomgått

Vedtak: Godkjent med følgende tilleggsnota. «Styret kan disponere et beløp i størrelsesorden kr 20000 for nødvendige vedlikehold/investeringer.»

8. Planlagte innkjøp til godkjenning

Ingen

9. Innkomne forslag og forslag til endringer av vedtekter

Ingen

10. Valg av styre og valgkomite

  • Leder: Oddbjørn Kåsine (1 år)
  • Styremedlem 1: Edgar larsen (1år)
  • Styremedlem 2: Jens Erik Thyholdt (1år)
  • Styremedlem 3: Tone Lise Øvrum (2år)
  • Styremedlem 4: Marilyn Ann Owens (2år)
  • Varamedlem 1: 1 Dag Frode Heiland (1år)
  • Varamedlem 2: Jannicke Evensen (1år)
  • Valgkomite 1: Mona Therese Iversen
  • Valgkomite 2: Terje Lautritsen

11. Årets fotograf og årets bilde

Årets fotograf er den som gjennom våre konkurranser har fått flest poeng. Oddbjørn Kåsine gikk her av med seieren. Under årsmøtet avholdt vi også en avstemning over alle vinnerbilder for å kåre årets bilde. Også her gikk Oddbjørn Kåsine av med seieren med sitt bilde «Skog». Statuetter for begge ble deretter delt ut.

Oddbjørn Kåsine Dag Frode Heiland