Referat årsmøtet 2019

Protokoll fra siste årsmøte finner dere ??

Signert regnskap og forslag til budsjett her